niedziela, 31 maja 2020
# 1413

Wiktor Cywiński

1900 -1981 Coetus: I sem. 1927/1928

s. Łukasza, ochotnik WP 1920, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Żołnierz września, wzięty do sowieckiej niewoli, był w obozie w Kozielsku, ale jako żołnierz (szeregowy), został zwolniony (!) – żołnierz AK, po wojnie w Jeleniej Górze – w 1946 r. był zastępcą starosty jeleniogórskiego