czwartek, 23 maja 2019
# 731
Brak zdjęcia

Wiktor hr. Plater – Zyberk

1855 – 1918 Coetus: II sem. 1874 r.

s. Henryka, brat Ludwika (710), dr praw, sędzia pokoju, ziemianin z pow. szawelskiego