sobota, 25 maja 2019
# 136
Brak zdjęcia

Wiktor Julian Aramowicz

1816 – 1892 Coetus: I sem. 1838 r.

s. Adama, sekretarz Kolegium Kościoła Ew. Ref. w Wilnie