czwartek, 29 października 2020
# 1226

Wiktor Montygierd-Łoybo

1889 – 1944 Coetus: I sem. 1909 r.

s. Józefa, lekarz, mjr WP. Aresztowany 16 VII 1943 r., wywieziony do Oświęcimia, w końcu października 1944 przeniesiony do Sachsenhausen, gdzie zmarł