czwartek, 16 maja 2019
# 22

Wiktor Szachno

1809 – po 1866 Coetus: I sem. 1829 r.

s. Andrzeja, brat Juliana (23), ziemianin, uczestnik powstań 1831 i 1863 r.