piatek, 12 lipca 2019
# 1263

Witold Kieżun

1892-1931 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Józefa, lekarz, ochotnik WP (1919 – 1922), kpt. WP. Lekarz Kasy Chorych w Wilnie