środa, 20 marca 2019
# 1419

Witold Kisiel

1909 -1973 Coetus: II sem. 1927/28

s. Feliksa, ochotnik WP (1919 – 20), brał udział w kampanii wrześniowej, wrócił do Wilna, por. AK (ps. „Światołdycz”), d-ca 23 Bryg. Bracławskiej Okręgu Wil., aresztowany w 1944, wywieziony do obozu NKWD w Riazaniu. Wrócił w 1947 r., osiadł na Wybrzeżu