poniedziałek, 27 maja 2019
# 941

Witold Łaźniewski

1865 – 1938 Coetus: II sem. 1884 r.

s. Mikołaja, dr chemii i filoz., botanik, ziemianin maj. Musuły pod Grodziskiem, podróżnik