sobota, 25 maja 2019
# 943

Witold Narkiewicz- Jodko II

1864 – 1924 Coetus: I sem. 1885 r.

s. Witolda I (486), członek „Proletariatu”, współzałożyciel PPS, red. „Przedświtu”, współpracownik J. Piłsudskiego. W II RP – wicemin. Spraw Zagranicznych, poseł w Konstantynopolu i Rydze