sobota, 27 lutego 2021
# 1381

Witold Skorupski

1904 – 1944 Coetus: I sem. 1924/1925

ochotnik WP (1919 – 20), architekt w Warszawie, poległ w powst. Warszawskim (10 VIII)