piatek, 12 lipca 2019
# 1503

Witold Tymiński

1919 – 1996 Coetus: II sem. 1937/38

s. Józefa, ppor. AK („Baza” – grupa dywers. wil.), odzn. Krzyżem Walecznych, po wojnie prof., prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku