poniedziałek, 20 maja 2019
# 1265

Witold Zadora Paszkowski

1891 – 1919 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Józefa, brat Józefa (1292), lekarz, kpt. WP, poległ 23 XII