sobota, 15 grudnia 2018
# 1379

Władysław Bogusławlewicz

1904 – 1990 Coetus: II sem. 1923/1924

ochotnik WP (1920), ziemianin, w maju 1941 r. wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Po wojnie emigrował do Argentyny. Zmarł w Buenos Aires