piatek, 24 maja 2019
# 1399

Władysław Koziełł-Poklewski

1905-1940 Coetus: I sem. 1926/1927

s. Józefa (995), brat Bohdana (1434), ziemianin, odznaczony Virtuti Militari. W 1939 r. w baonie KOP „Łużki”. W niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany w Katyniu