piatek, 17 maja 2019
# 1205

Władysław Montwiłł

1885 – 1942 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Aleksandra, ziemianin, czł. Zjednoczenia Polaków na Litwie, prezes Zarządu Banku Polskiego w Kiejdanach. Aresztowany (1 VIII 1940) przez NKWD, wywieziony, zmarł w łagrze Kodino k. Archangielska