niedziela, 26 maja 2019
# 1054

Władysław Pereświet – Sołtan

1870 – 1943 Coetus: I sem. 1890 r.

s. Władysława, ostatni przed II wojną prezes Stow. Fil. K! w warszawie. Ziemianin, adwokat, Wojewoda Warszawski, Min. Spraw Wewnętrznych