sobota, 25 maja 2019
# 1251

Włodzimierz Grilicz-Gryzima

1892- 1944 Coetus: II sem. 1910 r.

s. Seweryna, brat Jana (1266), adwokat w Warszawie, zamordowany przez NKWD (11 VIII)