poniedziałek, 27 maja 2019
# 1188

Włodzimierz Zakrzewski I

1888- po 1939 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Bolesława, brat Bolesława (1189), v-prezes Sądu Okręgowego w Równem, wywieziony, zaginął w ZSRR