sobota, 15 grudnia 2018
# 1048

Zbigniew Kozarzewski

1870 – 1917 Coetus: II sem. 1889 r.

s. Zygmunta, z pow. płockiego, studiował chemię