sobota, 14 września 2019
# 1504

Zbigniew Szacki

1919 – 1964 Coetus: II sem. 1937/38

s. Konstantego, ppor AK (12 Bryg. Oszmiańska), studia lekarskie dokończył po wojnie. Wyjechał na kontrakt do Kongo, gdzie zmarł