piatek, 14 grudnia 2018
# 1133

Zdzisław Geisler

1877- po 1939 Coetus: II sem. 1900 r.

s. Roberta, pastor e.a. w Nowosolnej, starosta w Słonimiu, dyr. Tow. Ubezp. „Polonia”, oddz. Bydgoszcz