sobota, 14 grudnia 2019
# 1204

Zdzisław Nowicki

1883 – 1952 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Józefa, sekr. Stow. Fil. K! P. w Warszawie. Ochotnik WP (1920 r.), adwokat