poniedziałek, 17 grudnia 2018
# 32

Zygmunt Grużewski

1812 – 1880 Coetus: II sem. 1830 r.

s. Józefa, brat Emila (57) i Oskara (58), ziemianin, represjonowany po powstaniu 1863 r.