piatek, 25 września 2020
# 1250

Zygmunt Jahilnicki

1886 – ? Coetus: II sem. 1910 r.

s. Eustachego, z Wilna, nie ukończył studiów med.?