piatek, 24 maja 2019
# 764
Brak zdjęcia

Zygmunt Kiersnowski

1853 -1914 Coetus: II sem. 1877 r.

s. Władysława, prawnik, w l. 1907-1914, przewodniczący ryskiej „grupy prowincjonalnej” filistrów K! (był ojcem Kazimierza i dziadkiem Juliana – Weletów) , notariusz w Rydze