poniedziałek, 03 sierpnia 2020
# 1217

Zygmunt Michelis

1886 – 1977 Coetus: II sem. 1908 r.

s. Piotra, b. aktywny w życiu K! po II wojnie. Pastor e.a., red. „Zwiastuna Ewangelickiego”. Odzn. Krzyżem Walecznych (obrona Warszawy 1939 r.). Więzień Pawiaka i Sachsenhausen – Oranienburga. Po uwolnieniu w konspiracji i powst. warszawskim. Po wojnie biskup – diakon i prezes Synodu Ew. Augsb. Pierwszy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej