piatek, 24 maja 2019
# 1199

Zygmunt Żółtowski

1882 – ? Coetus: II sem. 1907 r.

s. Adolfa, ziemianin z Kowieńszczyzny (powiat telszewski), studiował prawo