środa, 13 listopada 2019

Coetus nadzwyczajny

14 grudnia 2011

W kontekście zbliżającego się wyjazdu na Komersz 111-lecia K! Talavija do Rygi padło niejednokrotnie pytanie, jak się zachować? („comment?”). Przyjęło się na powyższe pytanie odpowiadać: „savoir vivre”, rozumiejąc przez to znajomość poprawnych i ogólnie przyjętych zwyczajów,  form towarzyskich, reguł grzecznościowych oraz nienagannego sposobu bycia, które regulują stosunki międzyludzkie.  Nie było jednak naszym celem przyśpieszone nadrobienie tzw. „Kindersztuby” tj. naturalnego obycia w  towarzystwie, gdyż miałyby to niemal zawsze charakter powierzchowny. Niemniej jednak postanowiliśmy poświęcić czas na spotkanie z fuksami, podczas którego mówiliśmy o korporacyjnym „comment” – obyczajach i zasadach bycia, i postępowania w stosunkach międzykorporacyjnych. Nie starczyłoby jednak czasu na omówienie wszystkiego, toteż skupiliśmy się na zasadach specyficznych dla zachowania się w korporacjach łotewskich.