Album Polonorum

Album polonorum

# 1311

Osman Achmatowicz

1899 - 1988 Coetus: II sem. 1919/ 1920

s. Aleksandra (Alego), brat Keryma I (1312) i Iskandera (1359), współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1919 - 20) w pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza. Chemik, doc. USB, prof., dziekan U.W. Po wojnie współzałożyciel Politechniki Łódzkiej (profesor, dziekan, rektor), wicemin. Szk. Wyższego (1953 - 59), dyr. Instytutu Kultury Polskiej w Londynie (1964 - 69). Członek PAU, PAN, dr h.c. Polit. Łódzkiej. Biblioteka Chemiczna Polit. Łódzkiej nosi jego imię