Album Polonorum

Album polonorum

Album Polonorum T.I to baza 1509 nazwisk i 682 zdjęć!

Wstęp

Album Polonorum czyli rejestr wszystkich Konwentowiczów składa się z dwóch tomów: I (1828-1940) i II: (Filistrzy, Komilitoni i Barwiarze K!Polonia po 1998 r.). Oba znajdują się zwyczajowo na Kwaterze Konwentu w Bibliotece. Dane z II tomu nie są udostępnianie do publicznej wiadomości.

Ostatnio zmodyfikowane biogramy

No. AP Imię i nazwisko Wprowadził
1470 Zygmunt Augustowski
1465 Tadeusz Kraszewski wiszower
155 Lucjan Kraszewski wiszower

Ostatnio dodane zdjęciaSemestr 1 - I sem. 1828 r.

# 1

Stefan Lipiński

1805 – 1879

syn Józefa, brat Tomasza (AP #30), pastor e.r. gen. superintendent w Wilnie. Ordynował na śmierć Sz. Konarskiego. ...

Więcej »
# 2

Marcin Reczyński

1802 - 1879

s. Stefana. Studiował teologię na Uniw. w Marburgu, należał tam do Burschenschaftu, następnie był studentem Uniw. Wileńskiego, aresztowany w 1821 r (krótko) za kontakty z Związkiem Burszów Polskich na Uniw. Warszawskim. Nauczyciel, dyr. szkoły w Kiejdanach. ...

Więcej »
# 3

Aleksander Molleson

1803 - przed 1889?

s. Jana; brat Jana (Rollisona z „Dziadów”), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego ...

Więcej »
# 4

Tytus Kurnatowski

1802 - 1845

s. Jana, kuzyn Henryka (12), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego. Pastor e.r., wicesuperintendent w Wilnie. ...

Więcej »
# 5

Nestor Ziegler

1805 - 1834

syn Friedricha, lekarz w guberni kowieńskiej

Więcej »
# 6

Jerzy Berends

ok. 1805 - po 1845

s. Jeremiasza, lekarz, przed Dorpatem stud. Uniw. Wil., przeszedł na katolicyzm, zmienił nazwisko (z Königsberger) ...

Więcej »
# 7

Wilhelm Borewicz (Borowicz)

1807 - 1890

s. Krzysztofa, lekarz

Więcej »
# 8

Julian Kępiński

1808 - po 1852?

Syn Józefa, brat Romana (AP #43) uczestnik powstania listopadowego, emigrant, lekarz. ...

Więcej »
# 9

Samuel Szczyt

1807 – po 1882

Syn Michała, ziemianin z witebszczyzny, pierwszy senior K! ...

Więcej »
# 10

Michał Chreptowicz

1809 - 1891

syn Ireneusza, prawa filisterskie: 1830 r. W tym samym roku wszedł do służby w Państwowym Kolegium Spraw Zagranicznych Rosji. Od 1835 r. kolejno: III sekretarz Poselstwa Rosji w Londynie, starszy sekretarz poselstwa w Londynie, p. o. ambasadora Rosji przy dworze w Neapolu, rzeczywisty radca stanu, poseł pełnomocny na dworze belgijskim i brytyjskim. ...

Więcej »
# 11

Ignacy Czyż

ok. 1809 - ?

Syn Antoniego. Przerwał studia dla powstania listopadowego. ...

Więcej »
# 12

Henryk Kurnatowski

1809 - 1889

s. Aleksandra, kuzyn Tytusa (4), dyr. gimnazjum w Wilnie ...

Więcej »
# 13

Eugeniusz Miłosz

1809 - 1885

s. Józefa, lekarz, ziemianin, sporo publikował ("O tytuniu, mianowicie o szkodliwym wpływie dymu tytuniowego na zdrowie ludzkie") ...

Więcej »

Semestr 2 - II sem. 1828 r.

# 14

Kazimierz ks. Giedroyć

ok. 1808 - 1840

s. Ignacego, brat Albina (15), ziemianin, pierwszy przyjęty do K! - uczestnik powstania listopadowego ...

Więcej »
# 15

Albin ks. Giedroyć

1809 - 1876

s. Ignacego, brat Kazimierza (14), ziemianin, powstaniec 1831 i 1863 r. ...

Więcej »
# 16

Alfons Walicki

1808 - 1858

s. Józefa, prof. Uniw. w Charkowie (lit. greckiej i starożytności) ...

Więcej »
# 17

Ignacy Iwanowski

1802 - 1886

s. Hiacynta, prawnik, prof., dziekan Uniw. w Petersburgu ...

Więcej »
# 18

Leopold Tomaszewicz

1810 - ok. 1874

Syn Antoniego, uczestnik powstania listopadowego, emigrant, lekarz powiatowy w m. Kopyś, gdzie zmarł. ...

Więcej »
# 19

Julian Siwicki

1812 – 1877

Syn Józefa, ziemianin w guberni witebskiej, następnie w Kurlandii (Neu – Born) ...

Więcej »
# 20

Hipolit Świątecki

1811 - przed 1889

Syn Franciszka, z Witebszczyzny, lekarz.

Więcej »

Semestr 3 - I sem. 1829 r.

# 21

Szymon Kuncewicz

1801 - przed 1889

Syn Andrzeja, lekarz w \"głębi Rosji\"

Więcej »
# 22

Wiktor Szachno

1809 - po 1866

s. Andrzeja, brat Juliana (23), ziemianin, uczestnik powstań 1831 i 1863 r. ...

Więcej »
# 23

Julian Szachno

1811 - 1830

s. Andrzeja, brat Wiktora (22), zmarł w czasie studiów w wyniku nieszczęśliwego wypadku ...

Więcej »

Semestr 4 - II sem. 1829 r.

# 24

Fryderyk Hilsenitz

1810 - 1863

Syn Johanna Georga, ziemianin w powiecie siebieskim guberni witebskiej. ...

Więcej »
# 25

Stanisław Podbowicz

1803 - ?

Syn Jana, z Kalisza, zmarł w czasie studiów (farmacja) ? ...

Więcej »
# 26

Lucjan Kostrowicki

1809 – 1867

s. Samuela, uczestnik powst listopadowego, ziemianin. Wg ustnej tradycji konwentowej był inicjatorem gremialnego pójścia 17 konwentowiczów do powstania listopadowego ...

Więcej »
# 27

Jan Mandzelowski

1809 - 1885

s. Jana, pastor e.r., generalny superintendent wileński

Więcej »

Semestr 6 - II sem. 1830 r.

# 28

Aleksander Mieszkowski

1810 - 1855

Syn Michała, brat Gustawa (AP #218), pastor e.r. zmarł w Radziwiliszkach ...

Więcej »
# 29

Jan Snarski

1809 - 1854

Syn Józefa, pastor e.r., zmarł w Birżach

Więcej »
# 30

Tomasz Lipiński

1809 - 1885

Syn Józefa, brat Stefana (AP #1), sekretarz Kolegium Kalwińskiego w Wilnie ...

Więcej »
# 31

Ludwik Kirchheim

1799 - 1832

Syn Józefa, student medycyny, zmarł w czasie studiów.

Więcej »
# 32

Zygmunt Grużewski

1812 – 1880

s. Józefa, brat Emila (57) i Oskara (58), ziemianin, represjonowany po powstaniu 1863 r. ...

Więcej »

Semestr 9 - I sem. 1832 r.

# 33

Wilhelm Wróblewski

1809 - przed 1852

s. Andrzeja, brat Teodora (222), lekarz w Kiejdanach

Więcej »
# 34

Jan Stryjkowski

1811 - 1845

s. Jana, lekarz, uczestnik powstania listopadowego, ziemianin, zmarł w maj. Wojskrzyce k. Zakroczymia ...

Więcej »
# 35

Jan Stanisław Obert

1809 – po 1874

s. Stanisława, nauczyciel w szkole św. Katarzyny w Petersburgu, przyrodnik entomolog. ...

Więcej »
# 35A

Aleksander Anderson

1812 - 1881

s. Ottona, nauczyciel.

Więcej »
# 36

Kajetan Kostecki

1801 – 1873

s. Józefa, lekarz w Kaliszu

Więcej »
# 37

Antoni Dyżewski

1809 – 1883

s. Karola, nauczyciel, emigrant

Więcej »

Semestr 10 - II sem. 1832 r.

# 38

Antoni Aleksandrowicz

1816 - przed 1889

urzędnik w Petersburgu

Więcej »
# 39

Karol Jonscher

1809 - 1887

s. Józefa, pastor e.a. w Lublinie

Więcej »
# 40

Justyn Bohdziewicz

1807 - 1840

zmarł w czasie studiów medycznych

Więcej »
# 41

Józef Kon

1809 - 1833

z Kalisza, student medycyny, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 42

Władysław Hrehorowicz

1813 - przed 1889

- s. Józefa, ziemianin

Więcej »
# 43

Roman Kępiński

1813 - 1853

s. Józefa, brat Juliana [#8], bibliotekarz Instytutu Górniczego w Petersburgu ...

Więcej »
# 44

Sylweriusz Rymkiewicz

1816 - 1886

uczestnik powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tobolsku

Więcej »
# 45

Michał Wolff

1812 - 1887

s. Józefa, uczestnik powst. listopadowego, lekarz

Więcej »
# 46

Antoni Bohdanowicz

1815 - przed 1889

ziemianin w guberni grodzieńskiej

Więcej »

Semestr 11 - I sem. 1833 r.

# 47

Konstanty Kozłowski

1810 - 1854

s. Dionizego, nauczyciel, zm. w Szawlach

Więcej »
# 48

Ignacy Ciechanowiecki

1815 – 1881

s. Feliksa, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 49

Przemysław Kurnatowski

1815 - 1842

- krewny Józefa(92), nauczyciel

Więcej »
# 50

Teodor Küntzel

1809 - 1879

s. Jana, pastor e.a.

Więcej »
# 51

Julian Paszkowski

ok. 1815 ? - ?

urzędnik w urzędzie gubernialnym w Augustowie

Więcej »

Semestr 12 - II sem. 1833 r.

# 52

Edward Żeligowski

1815 – 1864

s. Juliana, brat Aleksandra (53), uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec, emigrant. Poeta ...

Więcej »
# 53

Aleksander Żeligowski

1816- ?

s. Juliana, brat Edwarda (52), uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec ...

Więcej »
# 54

Konstanty Jaroszyński

1816 - 1843

s. Jana, ziemianin

Więcej »
# 55

Edward Skarbek-Ważyński

1816 - 1866

s. Marcina, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, ziemianin ...

Więcej »
# 56

Aleksander Jelski

1816 - po 1865

s. Józefa, ziemianin, urzędnik w Wilnie, za powst. 1863 r. skazany na konfiskatę majątku, zesłany do Tomska. ...

Więcej »
# 57

Emil Grużewski

1814 - ok. 1888

s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Oskara (58), ziemianin, po powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 58

Oskar Grużewski

1813 - 1862

s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Emila (57), ziemianin

Więcej »
# 59

Wiktor Zaleski

1815 - przed 1852

ziemianin z Białostocczyzny

Więcej »
# 60

Walery Waszkiewicz

1816 - ?

urzędnik w guberni grodzieńskiej i Saratowie

Więcej »
# 61

Seweryn Michałowski

1816 - 1866

s. Franciszka, ziemianin, za udział w powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 62

Roman Ponikwicki

1813 – 1877

s. Tadeusza, ziemianin, uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) ...

Więcej »

Semestr 13 - I sem. 1834 r.

# 63

Justyn Szulski

1817 - po 1842

nauczyciel w Słonimiu, Żytomierzu i Finlandzkim Korpusie Kadetów w Friedrichshamm ...

Więcej »
# 64

Michał Krydel

1816 - ?

s. Onufrego, ziemianin z powiatu lidzkiego

Więcej »

ziemianin w guberni wileńskiej

Więcej »
# 66

Melchior Giedroyć

1814 - 1845

s. Antoniego, brat Edmunda (67), ziemianin z Wileńszczyzny ...

Więcej »
# 67

Edmund Giedroyć

1816 - przed 1889

s. Antoniego, brat Melchiora (66), ojciec Antoniego (756), ziemianin z Wileńszczyzny ...

Więcej »
# 68

Antoni Łopaciński

1816 - 1855

s. Józefa, brat Władysława (69), ziemianin

Więcej »
# 69

Władysław Łopaciński

1815 - 1890

s. Józefa, brat Antoniego (68), ziemianin

Więcej »
# 70

Mieczysław Tukałło

1817 - 1883

s. Ignacego, ziemianin, za powstanie 1863 r., zesłany

Więcej »
# 71

Aleksander Skorupski

1808 - przed 1852

s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia

Więcej »
# 72

Adam Sumowski

1813 - po 1856

s. Walentego, brat Feliksa (152), ziemianin (jego syn Józef był Arkonem) ...

Więcej »
# 73

Henryk Michałowski

1816 - 1870

ziemianin z guberni kowieńskiej

Więcej »
# 74

Kazimierz Jocz

1815 - 1837

z Grodzieńszczyzny, zmarł w czasie studiów (student Wydziału Kameralistyki) ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.