Album Polonorum

 • Album polonorum

  Album Polonorum T.I to baza 1509 nazwisk i 682 zdjęć!

  Wstęp

  Album Polonorum czyli rejestr wszystkich Konwentowiczów składa się z dwóch tomów: I (1828-1940) i II: (Filistrzy, Komilitoni i Barwiarze K!Polonia po 1998 r.). Oba znajdują się zwyczajowo na Kwaterze Konwentu w Bibliotece. Dane z II tomu nie są udostępnianie do publicznej wiadomości.

  Ostatnio zmodyfikowane biogramy

  No. AP Imię i nazwisko Wprowadził
  1470 Zygmunt Augustowski
  1465 Tadeusz Kraszewski wiszower
  155 Lucjan Kraszewski wiszower

  Ostatnio dodane zdjęcia  Semestr 1 - I sem. 1828 r.

  # 1

  Stefan Lipiński

  1805 – 1879

  syn Józefa, brat Tomasza (AP #30), pastor e.r. gen. superintendent w Wilnie. Ordynował na śmierć Sz. Konarskiego. ...

  Więcej »
  # 2

  Marcin Reczyński

  1802 - 1879

  s. Stefana. Studiował teologię na Uniw. w Marburgu, należał tam do Burschenschaftu, następnie był studentem Uniw. Wileńskiego, aresztowany w 1821 r (krótko) za kontakty z Związkiem Burszów Polskich na Uniw. Warszawskim. Nauczyciel, dyr. szkoły w Kiejdanach. ...

  Więcej »
  # 3

  Aleksander Molleson

  1803 - przed 1889?

  s. Jana; brat Jana (Rollisona z „Dziadów”), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego ...

  Więcej »
  # 4

  Tytus Kurnatowski

  1802 - 1845

  s. Jana, kuzyn Henryka (12), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego. Pastor e.r., wicesuperintendent w Wilnie. ...

  Więcej »
  # 5

  Nestor Ziegler

  1805 - 1834

  syn Friedricha, lekarz w guberni kowieńskiej

  Więcej »
  # 6

  Jerzy Berends

  ok. 1805 - po 1845

  s. Jeremiasza, lekarz, przed Dorpatem stud. Uniw. Wil., przeszedł na katolicyzm, zmienił nazwisko (z Königsberger) ...

  Więcej »
  # 7

  Wilhelm Borewicz (Borowicz)

  1807 - 1890

  s. Krzysztofa, lekarz

  Więcej »
  # 8

  Julian Kępiński

  1808 - po 1852?

  Syn Józefa, brat Romana (AP #43) uczestnik powstania listopadowego, emigrant, lekarz. ...

  Więcej »
  # 9

  Samuel Szczyt

  1807 – po 1882

  Syn Michała, ziemianin z witebszczyzny, pierwszy senior K! ...

  Więcej »
  # 10

  Michał Chreptowicz

  1809 - 1891

  syn Ireneusza, prawa filisterskie: 1830 r. W tym samym roku wszedł do służby w Państwowym Kolegium Spraw Zagranicznych Rosji. Od 1835 r. kolejno: III sekretarz Poselstwa Rosji w Londynie, starszy sekretarz poselstwa w Londynie, p. o. ambasadora Rosji przy dworze w Neapolu, rzeczywisty radca stanu, poseł pełnomocny na dworze belgijskim i brytyjskim. ...

  Więcej »
  # 11

  Ignacy Czyż

  ok. 1809 - ?

  Syn Antoniego. Przerwał studia dla powstania listopadowego. ...

  Więcej »
  # 12

  Henryk Kurnatowski

  1809 - 1889

  s. Aleksandra, kuzyn Tytusa (4), dyr. gimnazjum w Wilnie ...

  Więcej »
  # 13

  Eugeniusz Miłosz

  1809 - 1885

  s. Józefa, lekarz, ziemianin, sporo publikował ("O tytuniu, mianowicie o szkodliwym wpływie dymu tytuniowego na zdrowie ludzkie") ...

  Więcej »

  Semestr 2 - II sem. 1828 r.

  # 14

  Kazimierz ks. Giedroyć

  ok. 1808 - 1840

  s. Ignacego, brat Albina (15), ziemianin, pierwszy przyjęty do K! - uczestnik powstania listopadowego ...

  Więcej »
  # 15

  Albin ks. Giedroyć

  1809 - 1876

  s. Ignacego, brat Kazimierza (14), ziemianin, powstaniec 1831 i 1863 r. ...

  Więcej »
  # 16

  Alfons Walicki

  1808 - 1858

  s. Józefa, prof. Uniw. w Charkowie (lit. greckiej i starożytności) ...

  Więcej »
  # 17

  Ignacy Iwanowski

  1802 - 1886

  s. Hiacynta, prawnik, prof., dziekan Uniw. w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 18

  Leopold Tomaszewicz

  1810 - ok. 1874

  Syn Antoniego, uczestnik powstania listopadowego, emigrant, lekarz powiatowy w m. Kopyś, gdzie zmarł. ...

  Więcej »
  # 19

  Julian Siwicki

  1812 – 1877

  Syn Józefa, ziemianin w guberni witebskiej, następnie w Kurlandii (Neu – Born) ...

  Więcej »
  # 20

  Hipolit Świątecki

  1811 - przed 1889

  Syn Franciszka, z Witebszczyzny, lekarz.

  Więcej »

  Semestr 3 - I sem. 1829 r.

  # 21

  Szymon Kuncewicz

  1801 - przed 1889

  Syn Andrzeja, lekarz w \"głębi Rosji\"

  Więcej »
  # 22

  Wiktor Szachno

  1809 - po 1866

  s. Andrzeja, brat Juliana (23), ziemianin, uczestnik powstań 1831 i 1863 r. ...

  Więcej »
  # 23

  Julian Szachno

  1811 - 1830

  s. Andrzeja, brat Wiktora (22), zmarł w czasie studiów w wyniku nieszczęśliwego wypadku ...

  Więcej »

  Semestr 4 - II sem. 1829 r.

  # 24

  Fryderyk Hilsenitz

  1810 - 1863

  Syn Johanna Georga, ziemianin w powiecie siebieskim guberni witebskiej. ...

  Więcej »
  # 25

  Stanisław Podbowicz

  1803 - ?

  Syn Jana, z Kalisza, zmarł w czasie studiów (farmacja) ? ...

  Więcej »
  # 26

  Lucjan Kostrowicki

  1809 – 1867

  s. Samuela, uczestnik powst listopadowego, ziemianin. Wg ustnej tradycji konwentowej był inicjatorem gremialnego pójścia 17 konwentowiczów do powstania listopadowego ...

  Więcej »
  # 27

  Jan Mandzelowski

  1809 - 1885

  s. Jana, pastor e.r., generalny superintendent wileński

  Więcej »

  Semestr 6 - II sem. 1830 r.

  # 28

  Aleksander Mieszkowski

  1810 - 1855

  Syn Michała, brat Gustawa (AP #218), pastor e.r. zmarł w Radziwiliszkach ...

  Więcej »
  # 29

  Jan Snarski

  1809 - 1854

  Syn Józefa, pastor e.r., zmarł w Birżach

  Więcej »
  # 30

  Tomasz Lipiński

  1809 - 1885

  Syn Józefa, brat Stefana (AP #1), sekretarz Kolegium Kalwińskiego w Wilnie ...

  Więcej »
  # 31

  Ludwik Kirchheim

  1799 - 1832

  Syn Józefa, student medycyny, zmarł w czasie studiów.

  Więcej »
  # 32

  Zygmunt Grużewski

  1812 – 1880

  s. Józefa, brat Emila (57) i Oskara (58), ziemianin, represjonowany po powstaniu 1863 r. ...

  Więcej »

  Semestr 9 - I sem. 1832 r.

  # 33

  Wilhelm Wróblewski

  1809 - przed 1852

  s. Andrzeja, brat Teodora (222), lekarz w Kiejdanach

  Więcej »
  # 34

  Jan Stryjkowski

  1811 - 1845

  s. Jana, lekarz, uczestnik powstania listopadowego, ziemianin, zmarł w maj. Wojskrzyce k. Zakroczymia ...

  Więcej »
  # 35

  Jan Stanisław Obert

  1809 – po 1874

  s. Stanisława, nauczyciel w szkole św. Katarzyny w Petersburgu, przyrodnik entomolog. ...

  Więcej »
  # 35A

  Aleksander Anderson

  1812 - 1881

  s. Ottona, nauczyciel.

  Więcej »
  # 36

  Kajetan Kostecki

  1801 – 1873

  s. Józefa, lekarz w Kaliszu

  Więcej »
  # 37

  Antoni Dyżewski

  1809 – 1883

  s. Karola, nauczyciel, emigrant

  Więcej »

  Semestr 10 - II sem. 1832 r.

  # 38

  Antoni Aleksandrowicz

  1816 - przed 1889

  urzędnik w Petersburgu

  Więcej »
  # 39

  Karol Jonscher

  1809 - 1887

  s. Józefa, pastor e.a. w Lublinie

  Więcej »
  # 40

  Justyn Bohdziewicz

  1807 - 1840

  zmarł w czasie studiów medycznych

  Więcej »
  # 41

  Józef Kon

  1809 - 1833

  z Kalisza, student medycyny, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 42

  Władysław Hrehorowicz

  1813 - przed 1889

  - s. Józefa, ziemianin

  Więcej »
  # 43

  Roman Kępiński

  1813 - 1853

  s. Józefa, brat Juliana [#8], bibliotekarz Instytutu Górniczego w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 44

  Sylweriusz Rymkiewicz

  1816 - 1886

  uczestnik powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tobolsku

  Więcej »
  # 45

  Michał Wolff

  1812 - 1887

  s. Józefa, uczestnik powst. listopadowego, lekarz

  Więcej »
  # 46

  Antoni Bohdanowicz

  1815 - przed 1889

  ziemianin w guberni grodzieńskiej

  Więcej »

  Semestr 11 - I sem. 1833 r.

  # 47

  Konstanty Kozłowski

  1810 - 1854

  s. Dionizego, nauczyciel, zm. w Szawlach

  Więcej »
  # 48

  Ignacy Ciechanowiecki

  1815 – 1881

  s. Feliksa, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 49

  Przemysław Kurnatowski

  1815 - 1842

  - krewny Józefa(92), nauczyciel

  Więcej »
  # 50

  Teodor Küntzel

  1809 - 1879

  s. Jana, pastor e.a.

  Więcej »
  # 51

  Julian Paszkowski

  ok. 1815 ? - ?

  urzędnik w urzędzie gubernialnym w Augustowie

  Więcej »

  Semestr 12 - II sem. 1833 r.

  # 52

  Edward Żeligowski

  1815 – 1864

  s. Juliana, brat Aleksandra (53), uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec, emigrant. Poeta ...

  Więcej »
  # 53

  Aleksander Żeligowski

  1816- ?

  s. Juliana, brat Edwarda (52), uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec ...

  Więcej »
  # 54

  Konstanty Jaroszyński

  1816 - 1843

  s. Jana, ziemianin

  Więcej »
  # 55

  Edward Skarbek-Ważyński

  1816 - 1866

  s. Marcina, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, ziemianin ...

  Więcej »
  # 56

  Aleksander Jelski

  1816 - po 1865

  s. Józefa, ziemianin, urzędnik w Wilnie, za powst. 1863 r. skazany na konfiskatę majątku, zesłany do Tomska. ...

  Więcej »
  # 57

  Emil Grużewski

  1814 - ok. 1888

  s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Oskara (58), ziemianin, po powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 58

  Oskar Grużewski

  1813 - 1862

  s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Emila (57), ziemianin

  Więcej »
  # 59

  Wiktor Zaleski

  1815 - przed 1852

  ziemianin z Białostocczyzny

  Więcej »
  # 60

  Walery Waszkiewicz

  1816 - ?

  urzędnik w guberni grodzieńskiej i Saratowie

  Więcej »
  # 61

  Seweryn Michałowski

  1816 - 1866

  s. Franciszka, ziemianin, za udział w powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 62

  Roman Ponikwicki

  1813 – 1877

  s. Tadeusza, ziemianin, uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) ...

  Więcej »

  Semestr 13 - I sem. 1834 r.

  # 63

  Justyn Szulski

  1817 - po 1842

  nauczyciel w Słonimiu, Żytomierzu i Finlandzkim Korpusie Kadetów w Friedrichshamm ...

  Więcej »
  # 64

  Michał Krydel

  1816 - ?

  s. Onufrego, ziemianin z powiatu lidzkiego

  Więcej »

  ziemianin w guberni wileńskiej

  Więcej »
  # 66

  Melchior Giedroyć

  1814 - 1845

  s. Antoniego, brat Edmunda (67), ziemianin z Wileńszczyzny ...

  Więcej »
  # 67

  Edmund Giedroyć

  1816 - przed 1889

  s. Antoniego, brat Melchiora (66), ojciec Antoniego (756), ziemianin z Wileńszczyzny ...

  Więcej »
  # 68

  Antoni Łopaciński

  1816 - 1855

  s. Józefa, brat Władysława (69), ziemianin

  Więcej »
  # 69

  Władysław Łopaciński

  1815 - 1890

  s. Józefa, brat Antoniego (68), ziemianin

  Więcej »
  # 70

  Mieczysław Tukałło

  1817 - 1883

  s. Ignacego, ziemianin, za powstanie 1863 r., zesłany

  Więcej »
  # 71

  Aleksander Skorupski

  1808 - przed 1852

  s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia

  Więcej »
  # 72

  Adam Sumowski

  1813 - po 1856

  s. Walentego, brat Feliksa (152), ziemianin (jego syn Józef był Arkonem) ...

  Więcej »
  # 73

  Henryk Michałowski

  1816 - 1870

  ziemianin z guberni kowieńskiej

  Więcej »
  # 74

  Kazimierz Jocz

  1815 - 1837

  z Grodzieńszczyzny, zmarł w czasie studiów (student Wydziału Kameralistyki) ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.