Nowy fuks w coetusie!

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj odbył się na kwaterze coetus solenny, w czasie którego w poczet fuksów Konwentu Polonia przyjęto nowego fuksa minora. Dawid jest studentem filologii rosyjskiej. Spotkanie odbyło się oczywiście (niestety) w reżimie covidowym, więc na kwaterę mogło

Spotkanie literackie: “Jordan” Edwarda Żeligowskiego

Kontynuując piękną tradycję konwentowych spotkań literackich pierwszy raz przyszło nam spotkać się w formule on-line. Przedmiotem dyskusji było dzieło pod tytułem „Jordan”, autorstwa Edwarda Żeligowskiego. Twórca omawianego dramatu, a jednocześnie filister Konwentu Polonia podjął w swoim utworze próbę postawienia diagnozy,

Coetus: konwent czyli kwatera – historia, uzusy, współczesność cz. 1

Na zaproszenie oldermana Konwentu, w wirtualnym coetusie wziął udział fil. Marcin M. Wiszowaty (kiedyś także olderman), który opowiedział fuksom o konwencie przez małe “k”, który potocznie nazywamy “kwaterą”. Tematem pogadanki okraszonej licznymi starymi zdjęciami była siedziba Konwentu w Wilnie, przy

[Wirtualny] komersz Konwentu

Niestety, pomimo trzymania kciuków i zaklinania rzeczywistości covidowy reżim uniemożliwił  zorganizowanie prawdziwego zimowego komerszu Konwentu Polonia. Musieliśmy się zadowolić wersją zdalną. Prezes Konwentu nagrał specjalne przemówienie z życzeniami z okazji 192 lat istnienia Konwentu. Prawdziwą niespodziankę sprawił wszystkim Zarząd Związku