Inne korporacje akademickie

Korporacje akademickie

korporacje kartelowe Konwentu Polonia

ARKONIA, Warszawa (1879, Ryga), kartel: 5 XII 1909.

WELECJA, Warszawa (1883, Ryga), kartel: 3 V 1923, 14 X 1928.

TALAVIJA, Ryga (1900, Ryga), kartel: 2 V 2015.

FRATERNITAS ESTICA, Tartu (1907, Dorpat), kartel: 11 XI 1933, 11 XI 2008.

JAGIELLONIA, Łódź (1910, Wiedeń), kartel: 14 X 1928, 20 XI 1938.

POLSKA

korporacje żeńskie

Plateria Varsoviensis, Warszawa (2019)

korporacje męskie

Konwent Polonia, Sopot (1828, Dorpat)

Arkonia, Warszawa (1879, Ryga)

Welecja, Warszawa (1883, Ryga)

Lechicja, Warszawa (1897, Dorpat)

Sarmatia, Warszawa (1908, St. Petersburg)

Jagiellonia, Łódź (1910, Wiedeń)

Związek Akademików Gdańskich Wisła, Gdańsk (1913, Gdańsk)

Aquilonia, Warszawa (1915, Warszawa)

Kujawja, Toruń (1919, Cieszyn)

Chrobria, Poznań (1921, Poznań)

Baltia, Poznań (1921, Poznań)

Respublica, Warszawa (1922, Warszawa)

Batoria, Toruń (1922, Wilno)

Concordia, Lublin (1923, Lublin)

Corolla, Kraków (1924, Kraków)

Hermesia, Poznań (1926, Poznań)

Cresovia Leopoliensis, Wrocław (1927, Lwów)

Lauda, Gdańsk (1928, Kowno)

Magna Polonia Vratislaviensis, Wrocław (1993)

Akropolia Cracoviensis, Kraków (2014)

Astrea Lublinensis, Lublin (2014)

ESTONIA

korporacje żeńskie

Filiae Patriae (1920)

Indla (1924)

Lembela (1924)

Amicitia (1924)

Sororitas Estoniae (2011)

korporacje męskie

Vironia (1900)

Fraternitas Estica (1907)

Sakala (1909)

Ugala (1913)

Rotalia (1913)

Fraternitas Liviensis (1918)

Leola (1920)

Revelia (1920)

Tehnola (1921)

Fraternitas Tartuensis (1929)

ŁOTWA

korporacje żeńskie

Daugaviete (1921)

Gundega (1923)

Dzintra (1924)

Imeria (1924)

Selga (1927)

Gaujmaliete (1927)

Varavīksne (1927)

Līga (1928)

Sororitas Tatiana (1932)

Aurora (1933)

Spīdola (1947)

Zinta (1947)

Staburadze (1947)

korporacje męskie

Lettonia (1870)

Fraternitas Arctica (1880)

Selonija (1880)

Lettgallia (1899)

Talavija (1900)

Fraternitas Lettica (1902)

Latvia (1917)

Ventonia (1917)

Tervetia (1922)

Beveronija (1922)

Philyronia (1924)

Fraternitas Metropolitana (1924)

Fraternitas Vesthardiana (1924)

Fraternitas Academica (1925)

Fraternitas Lataviensis (1926)

Patria (1926)

Fraternitas Livonica (1926)

Vendia (1927)

Lacuania (1927)

Fraternitas Imantica (1947)

Gersicania (1947)

Fraternitas Cursica (1947)

Fraternitas Vanenica (1947)

NIEMCY

męskie korporacje bałtyckie

Corps Concordia Rigensis zu Hamburg (1869)

Baltische Corporation Fraternitas Dorpatensis zu München (1948)

Corps Curonia Goettingensis (1959)

męskie korporacje niemieckie z Gdańska

Corps Baltica-Borussia Danzig, Bielefeld (1860)

Turnerschaft Brunsviga-Brunonia, Brunszwik (1878)

Danziger Burschenschaft Alemannia zu Aachen, Akwizgran (1904)