STRONA GŁÓWNA

bez-tla.png

KONWENT POLONIA

ZRZESZAMY POLSKICH STUDENTÓW OD 1828 ROKU

KIM JESTEŚMY?

Wyjaśnienie tego kim jesteśmy zacząć należy od kwestii wydawałoby się najbardziej oczywistej, jednak niezwykle istotnej. Jesteśmy przede wszystkim członkami Konwentu Polonia, czyli Polonusami lub Konwentowiczami. Oznacza to, że mamy rozmaite talenty oraz poglądy na świat i otaczającą nas rzeczywistość. Wywodzimy się z zupełnie różnych środowisk, studiujemy na wszelkich możliwych Trójmiejskich uczelniach i każdy z nas zajmuje się na co dzień zupełnie odmiennymi sprawami. 

NASZE DZIAŁANIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Istotną częścią naszej działalności są rozmaite spotkania o charakterze intelektualnym. Poprzez organizację wykładów naukowych i popularnonaukowych, a także rożnego rodzaju dysput staramy się rozwijać i pielęgnować w sobie kulturę dyskusji oraz szacunek dla odmiennych poglądów. Dążymy także do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy w rozmaitych dziedzinach.

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA

Stałe uczestnictwo w życiu kulturalnym również należy do kluczowych płaszczyzn działalności Konwentu Polonia. Poprzez wspólne wyjścia na rozmaite wydarzenia kulturalne oraz spotkania literackie i filmowe nabywamy wiedzę o kulturze, a także dyskutujemy na tematy z nią związane.

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA

Od początku istnienia naszej organizacji rozmaite aktywności sportowe były dla każdego Polonusa nieodłącznym elementem życia korporacyjnego. Również dziś odbywają się w Konwencie wspólne treningi szermiercze oraz zajęcia taneczne. Cyklicznie organizowane są też piesze wędrówki.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Wrażliwość na drugiego człowieka, chęć pomocy i uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze społecznym również należy do istotnych sfer naszej działalności. Staramy się, poprzez nasze czyny, z możliwie największym pożytkiem działać dla dobra Polski i jej mieszkańców, chcąc być jak najlepszymi Polakami i obywatelami.

NASZA HISTORIA

Konwent Polonia jest najstarszą polską korporacją studencką. Powstał na uniwersytecie w Dorpacie, który ze względu na nowoczesny program i niemiecki język wykładów, szybko stał się miejscem studiów licznych Polaków z zaboru rosyjskiego. Już w 1828r. polscy studenci, za przykładem innych korporacji, powołali do życia własną pod nazwą „Polonia”, zwaną także Konwentem Polonia. Ideowo Konwent nawiązywał do tradycji filomacko-filareckich. Po I wojnie światowej Konwent przeniósł siedzibę do Wilna. Okres wileński przerwał wybuch II wojny światowej, a po jej zakończeniu Konwent nie mógł jawnie działać w Polsce. Dzięki staraniom wileńskich filistrów Polonia wznowiła działalność w Trójmieście w 1998r.

Skontaktuj się z nami przez email. Z chęcią spotkamy się z Tobą na żywo i porozmawiamy

CHCESZ POZNAĆ NAS BLIŻEJ?

Album Polonorum jest zbiorem wszystkich Konwentowiczów i składa się z dwóch tomów: I (1828-1940) i II: (Filistrzy, Comilitoni i Barwiarze Konwentu Polonia po 1998 r.). Oba znajdują się zwyczajowo na Kwaterze Konwentu w Bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z tomu I.

POZNAJ ALBUM POLONORUM

2przerobione-1-756x1024
bez-tla.png

POZNAJ NAJSTARSZĄ POLSKĄ KORPORACJĘ AKADEMICKĄ

ZRZESZAMY POLSKICH STUDENTÓW OD 1828 ROKU

KIM JESTEŚMY?

Wyjaśnienie tego kim jesteśmy zacząć należy od kwestii wydawałoby się najbardziej oczywistej, jednak niezwykle istotnej. Jesteśmy przede wszystkim członkami Konwentu Polonia, czyli Polonusami lub Konwentowiczami. Oznacza to, że mamy rozmaite talenty oraz poglądy na świat i otaczającą nas rzeczywistość. Wywodzimy się z zupełnie różnych środowisk, studiujemy na wszelkich możliwych Trójmiejskich uczelniach i każdy z nas zajmuje się na co dzień zupełnie odmiennymi sprawami. 

NASZE DZIAŁANIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Istotną częścią naszej działalności są rozmaite spotkania o charakterze intelektualnym. Poprzez organizację wykładów naukowych i popularnonaukowych, a także rożnego rodzaju dysput staramy się rozwijać i pielęgnować w sobie kulturę dyskusji oraz szacunek dla odmiennych poglądów. Dążymy także do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy w rozmaitych dziedzinach.

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA

Stałe uczestnictwo w życiu kulturalnym również należy do kluczowych płaszczyzn działalności Konwentu Polonia. Poprzez wspólne wyjścia na rozmaite wydarzenia kulturalne oraz spotkania literackie i filmowe nabywamy wiedzę o kulturze, a także dyskutujemy na tematy z nią związane.

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA

Od początku istnienia naszej organizacji rozmaite aktywności sportowe były dla każdego Polonusa nieodłącznym elementem życia korporacyjnego. Również dziś odbywają się w Konwencie wspólne treningi szermiercze oraz zajęcia taneczne. Cyklicznie organizowane są też piesze wędrówki.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Wrażliwość na drugiego człowieka, chęć pomocy i uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze społecznym również należy do istotnych sfer naszej działalności. Staramy się, poprzez nasze czyny, z możliwie największym pożytkiem działać dla dobra Polski i jej mieszkańców, chcąc być jak najlepszymi Polakami i obywatelami.

NASZA HISTORIA

Konwent Polonia jest najstarszą polską korporacją studencką. Powstał na uniwersytecie w Dorpacie, który ze względu na nowoczesny program i niemiecki język wykładów, szybko stał się miejscem studiów licznych Polaków z zaboru rosyjskiego. Już w 1828r. polscy studenci, za przykładem innych korporacji, powołali do życia własną pod nazwą „Polonia”, zwaną także Konwentem Polonia. Ideowo Konwent nawiązywał do tradycji filomacko-filareckich. Po I wojnie światowej Konwent przeniósł siedzibę do Wilna. Okres wileński przerwał wybuch II wojny światowej, a po jej zakończeniu Konwent nie mógł jawnie działać w Polsce. Dzięki staraniom wileńskich filistrów Polonia wznowiła działalność w Trójmieście w 1998r.

CHCESZ POZNAĆ NAS BLIŻEJ?

Skontaktuj się z nami przez email. Z chęcią spotkamy się z Tobą na żywo i porozmawiamy

POZNAJ ALBUM POLONORUM

2przerobione-1-756x1024

Album Polonorum jest zbiorem wszystkich Konwentowiczów i składa się z dwóch tomów: I (1828-1940) i II: (Filistrzy, Comilitoni i Barwiarze Konwentu Polonia po 1998 r.). Oba znajdują się zwyczajowo na Kwaterze Konwentu w Bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z tomu I.