Album Polonorum

Album polonorum

# 579

Bolesław Limanowski

1835-1935 Coetus: II sem. 1858 r.

s. Wincentego. Gospodarz „Ogółu”. Działacz spiskowy przed 1863 r. - zesłany. Działacz socjalistyczny, publicysta, historyk, socjolog. Senator RP - nestor socjalizmu polskiego.