Album Polonorum

Album polonorumSemestr 58 - II sem. 1856 r.

# 525

Gustaw Selig

1835 - ?

z Warszawy, lekarz w Wrocławiu

Więcej »
# 526

Ignacy Beroud

1837 - 1878

s. Fryderyka, lekarz miejski w Sarańsku (gub. penzeńska) ...

Więcej »
# 527

Ludwik Smogorzewski

1837 - 1909

uczestnik powst. 1863 r., nauczyciel gimn. (Kalisz)

Więcej »
# 528

Władysław Jacynicz

1835 -?

lekarz w Mińsku Lit.

Więcej »
# 529

Edward Jakub Dauksza

1836 -1890

s. Kazimierza, zesłany za powst. 1863 r. Działacz i poeta litewski ...

Więcej »
# 530

Henryk Jawłowski

1837 - ?

z Kowieńszczyzny, studiował fizykę

Więcej »
# 531

Ludomir Landsberg

1840 - ?

urzędnik bankowy w Wilnie

Więcej »
# 532

Ludwik Waibel

1838 -1863

lekarz w Mińsku

Więcej »
# 533

Adolf Oppman

1836 -1909

s. Jana - Franciszka, pastor e.a. w Łowiczu, (stryj Artura O. - poety) ...

Więcej »

Semestr 59 - I sem. 1857 r.

# 534

Franciszek Ungern-Sternberg

1838-1912

s. Konstantego. brat Stanisława (578), Gospodarz „Ogółu”, lekarz, botanik, emigrant (Garibaldczyk) ...

Więcej »
# 535

Wiktor hr. Komorowski

1835 - 1871

s. Antoniego, brat Antoniego (448) i Piotra (542), ziemianin gub. kowieńskiej, sędzia ...

Więcej »
# 536

Kornel Kuncewicz

1833 - 1864

z gub. mińskiej, lekarz, zmarł wkrótce po studiach

Więcej »
# 537

Edward Pawłowicz

1837 - 1894

s. Józefa , nauczyciel, założyciel i dyrektor Prywatnej Szkoły Realnej w Kaliszu ...

Więcej »
# 538

Stanisław Siwicki

1836 - ?

z gub. kowieńskiej, lekarz w Wilnie

Więcej »
# 539

Felicjan Michniewicz

1836 - 1892

s. Jana, lekarz w Kieleckiem

Więcej »
# 540

Jan Pfeffer

1836 - ?

s. Henryka, z gub. kowieńskiej, lekarz w Kownie, Drui i Dziśnie ...

Więcej »
# 541

Tomasz Wojtkiewicz

1835 - przed 1913

s. Franciszka, lekarz w pow. poniewieskim

Więcej »
# 542

Piotr hr. Komorowski

1838 - 1905

s. Antoniego, brat Antoniego (448) i Wiktora (535), ziemianin w gub. kowieńskiej ...

Więcej »
# 543

Teofil Rondthaler

1839 - 1901

s. Augusta, brat Adolfa (433) i Bertolda (599) lekarz w Piotrkowie ...

Więcej »
# 544

Edmund Sachs

1837 - 1912

lekarz w Lublinie, społecznik

Więcej »
# 545

Władysław Mandzelowski

1837 - 1901

s. Jana (27), pastor e.r. w Izabelinie

Więcej »
# 546

Leonidas Baranowski

1834 - 1863

- poległ pod Polimszą 19 V 1863 r.

Więcej »
# 547

Feliks Stawiski

1836 - 1888

s. Andrzeja, ziemianin, majątek Rembieszów w powiecie szadkowskim ...

Więcej »
# 548

Teodor Pietkiewicz

1837 - po 1879

s. Aleksandra, ze Żmudzi, brat Apolinarego (349), lekarz w Taurogach ...

Więcej »
# 549

Juliusz Lohrer

1832 - 1912

s. Mateusza, lekarz w Łodzi, uczestnik powst 1863 r.

Więcej »
# 550

Tomasz hr. Stadnicki

1838 - 1912

s. Juliusza, poseł do Rady Państwa w Wiedniu

Więcej »
# 551

Alfred Strawiński

1834 - ?

ziemianin w gub. warszawskiej

Więcej »
# 552

Jan Patzer

1835 - ?

studiował fizykę, mieszkał we Wrocławiu

Więcej »
# 553

Stanisław Orzeszko

1835 - 1864

za powst. 1863 r. zesłany, zmarł na wygnaniu

Więcej »
# 554

Włodzimierz Landsberg

1837 - ?

urzędnik kolejowy w Petersburgu

Więcej »
# 555

Marcin Ehrlich

1835 - 1899

s. Marcina, lekarz i działacz społeczny w Płocku. Napisał: Życie i miłość (Płock 1895) ...

Więcej »
# 556

Aleksander Kaleński

1837 - ?

s. Narcyza, z gub. kijowskiej, studiował astronomię

Więcej »
# 557

Józef Pietkiewicz

1831 - ?

z gub. kowieńskiej, mieszkał w Dorpacie

Więcej »

Semestr 60 - II sem. 1857 r.

# 558

Michał Reiner

1838 - ?

z Lublina, studiował fizykę, mieszkał w Warszawie

Więcej »
# 559

Władysław Dybowski

1839 - 1910

s. Jana, brat Benedykta (440), zoolog, paleozoolog, florysta; doc. pryw. Uniw. w Dorpacie ...

Więcej »
# 560

Paweł Zalewski

1835 – 1911

z gub. grodzieńskiej, lekarz w Brześciu Lit.

Więcej »
# 561

Konrad Iwański

1835 - 1892

s. Jana, brat Władysława (593), od 1870 r. współpracownik Album Academicum Uniw. w Dorpacie ...

Więcej »
# 562

Leonard Staniewicz

1833 - 1867

za powst. 1863 r. zesłany. Zmarł na wygnaniu w gub. kostromskiej ...

Więcej »
# 563

Edward Mikulicz-Radecki

1838 - po 1902

s. Stanisława, brat Leona (620), ziemianin w gub. kowieńskiej ...

Więcej »
# 564

Fryderyk Hoffman

1836 - ?

z Warszawy, studiował chemię w latach 1857-59

Więcej »
# 565

Tadeusz Stacewicz

1838 - ?

z gub. kowieńskiej, studiował prawo w latach 1858-59

Więcej »
# 566

Henryk Zander

1838 - 1911

s. Karola, pastor e.a. w Kielcach

Więcej »
# 567

Jan Kamieński

1835 - ?

s. Atanazego, lekarz w Moskwie

Więcej »
# 568

Ignacy Gierłowicz

1835 - przed 1899

s. Hilarego, brat Władysława (570), lekarz w Pińsku

Więcej »
# 569

Władysław Dauksza

1838 - przed 1889

urzędnik, uczestnik powst. 1863 r., na emigracji (Francja) ...

Więcej »
# 570

Władysław Gierłowicz

1837 - po 1887

s. Hilarego, brat Ignacego (568) lekarz w Słucku

Więcej »

Semestr 61 - I sem. 1858 r.

# 571

Konstanty Zalewski

1838 - ?

lekarz w gub. grodzieńskiej

Więcej »
# 572

Krzysztof Trzeciak

1838 - ?

ciężko ranny w powst. 1863 r., zesłany do gub. irkuckiej ...

Więcej »
# 573

Władysław Kołysza

1835 - 1861

nauczyciel gimn. w Słucku

Więcej »
# 574

Józef Meirowski

1834 - ?

z gub. kowieńskiej, lekarz

Więcej »

Semestr 62 - II sem. 1858 r.

# 575

Julian Zajączkowski

1841 -1878

s. Hilarego, lekarz, zmarł na tyfus w czasie wojny rosyjsko - tureckiej w Bułgarii ...

Więcej »
# 576

Edward Jełowicki

1838 - ?

s. Edwarda, ziemianin w gub. wołyńskiej

Więcej »
# 577

Bolesław Sawrymowicz

1836 - 1905

s. Justyna, jeden z wybitniejszych budowniczych kolei transsyberyjskiej, zmarł w Irkucku ...

Więcej »

s. Konstantego, brat Franciszka (534), ziemianin z gub. mohylewskiej ...

Więcej »
# 579

Bolesław Limanowski

1835-1935

s. Wincentego. Gospodarz „Ogółu”. Działacz spiskowy przed 1863 r. - zesłany. Działacz socjalistyczny, publicysta, historyk, socjolog. Senator RP - nestor socjalizmu polskiego. ...

Więcej »
# 580

Adolf Sachs

1839 - 1896

s. Samuela, pastor e.a w Wierzbołowie

Więcej »
# 581

Marian Sulżyński

1836 - po 1907

s. Tadeusza, lekarz, właściciel sanatorium Gelendżyk k. Rostowa ...

Więcej »
# 582

Walerian Teich

1834 - 1874

delegat Konwentu w 1861 r do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), uczestnik nabożeństwa patriotycznego 8 V 1861 r,. w Wilnie. Lekarz (w Siedlcach) ...

Więcej »
# 583

Zygmunt Sachs

1833 - ?

z gub. kowieńskiej, studiował medycynę, studiów nie skończył ...

Więcej »

Semestr 63 - I sem. 1859 r.

# 584

Józef Kochanowski

1836 - ?

studiował medycynę, studiów nie skończył, mieszkał w Wilnie ...

Więcej »
# 585

Marian Kurnatowski

1839 - po 1874

po powst. 1863 r. na emigracji do 1874 r. Ziemianin w pow. telszewskim gub. kowieńskiej ...

Więcej »
# 586

Kamil Włodek

1839 – 1887

s. Feliksa, ziemianin gub. grodzieńskiej, podejrzany za 1863 r., zwolniony za poręczeniem ...

Więcej »
# 587

Bolesław Borejsza

1840 - ?

w 1861 r. delegat K! do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), aresztowany i zesłany ...

Więcej »
# 588

Józef Bieliński

1835 - 1864

uczestnik powst. 1863 r., rozstrzelany 5 VI 1864 - Ostrów ...

Więcej »
# 589

Juliusz Pastenaci

1838 -1893

s. Karola Wilhelma, pastor e.a. w Łomży i Mariampolu

Więcej »
# 590

Adolf (Alfons?) Spleszyński

1838 – 1898

s. Józefa, urzędnik w Warszawie.

Więcej »

Semestr 64 - II sem. 1859 r.

# 591

Henryk Gawdzilewicz

1840 - ?

ziemianin gub. kowieńskiej

Więcej »
# 592

Kazimierz Virion

1840 - 1878

s. Jana Tadeusza, brat Włodzimierza (398) i Stanisława (435) ziemianin z białostockiego ...

Więcej »
# 593

Władysław Iwański

1841 - 1910

s. Jana, brat Konrada (561), uczestnik powst. 1863 r., ziemianin z gub. kijowskiej ...

Więcej »

Semestr 65 - I sem. 1860 r.

# 594

Wojciech Borkowski

1843 - 1863

w powst. 1863 r., oficer w partii B. Dłuskiego, poległ pod Popielanami (pow. szawelski) 22 VI ...

Więcej »
# 595

Józef Ćwiklicz

1837 - po 1913

s. Jana, lekarz w Kijowie

Więcej »
# 596

Ksawery Jakowicki

1842 - 1877

nauczyciel szkolny (m.in. w Częstochowie)

Więcej »
# 597

Edward Żagiell

1840 – po 1893?

s. Anioła, ziemianin z gub. kowieńskiej

Więcej »
# 598

Edward Heinrich

1840 - 1922

s. Teodora. Jedna z największych postaci w dziejach Konwentu, moralny przywódca kilku pokoleń Dorpatczyków, autor pamiętników ...

Więcej »
# 599

Bertold Rondthaler

1839 - 1900

s. Augusta, brat Adolfa (433) i Teofila (543), pastor e.a., działacz społeczny w Łodzi ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.