sobota, 27 lutego 2021

CCCLI

W lokalnej gazecie pt. „Linia Otwocka” ukazał się bardzo pozytywny artykuł o spotkaniu Rodziny Konwentowej 31 maja pt. „Konwent w Dębince”. Artykuł zawiera jak zwykle trochę informacji nieprawdziwych, ale wyraźnie na korzyść i z sympatią.

Korzystając z rozkwitu lata, filistrówna Magdalena Michalska, prezeska Koła Filistrowych i Filistrówien zaprosiła do swojej posiadłości w Józefowie Rodzinę Konwentową i przedstawicieli kartelowych korporacji. Wszyscy goście bardzo chwalili to spotkanie.

Komersz wiosenny K!Polonia, w roku 175-lecia, tradycyjnie wyjazdowy i extern odbył się w gościnnej posiadłości fil. J. Andrzejczuka w Malborku. Wśród gości znaleźli się bracia kartelowi z Arkonii i Welecji, a także reprezentanci K!Sarmacja z Warszawy i K!Corolla z Krakowa z pocztem sztandarowym.