Komersz wiosenny K!Polonia, w roku 175-lecia, tradycyjnie wyjazdowy i extern odbył się w gościnnej posiadłości fil. J. Andrzejczuka w Malborku. Wśród gości znaleźli się bracia kartelowi z Arkonii i Welecji, a także reprezentanci K!Sarmacja z Warszawy i K!Corolla z Krakowa z pocztem sztandarowym.