środa, 24 lutego 2021

Październik, 2019 - Archiwum miesięczne

CXXXVI Komersz Welecji

26 października 2019

Na zaproszenie kartelowych braci 8-osobowa delegacja Konwentu Polonia (3 filistrów, 2 comilitonów i 3 fuksów) odwiedziła w ten weekend Warszawę. Okazją były obchody 136. rocznicy założenia Korporacji Welecja. W tradycyjnych punktach programu obchodów komerszowych — mszy świętej w intencji zmarłych weletów, obiedzie komerszowym i pokomerszowej knajpie na kwaterze Welecji — towarzyszyli nam przyjaciele i bracia […]

22 X 2019 zainicjowaliśmy nowy cykl spotkań naukowych Konwentu pod nazwą „Drzwi Percepcji” (podobieństwo do tytułu narkotycznego eseju A. Huxleya jest przypadkowe). W jego ramach będziemy przypominać (a niektórzy poznawać) najwybitniejszych filozofów z kręgu kultury europejskiej i ich dzieła. Jak wiadomo celem Konwentu jest wychowanie swoich członków w kierunkach etycznym, naukowym, społecznym, towarzyskim i samopomocowym. […]