22 X 2019 zainicjowaliśmy nowy cykl spotkań naukowych Konwentu pod nazwą “Drzwi Percepcji” (podobieństwo do tytułu narkotycznego eseju A. Huxleya jest przypadkowe). W jego ramach będziemy przypominać (a niektórzy poznawać) najwybitniejszych filozofów z kręgu kultury europejskiej i ich dzieła. Jak wiadomo celem Konwentu jest wychowanie swoich członków w kierunkach etycznym, naukowym, społecznym, towarzyskim i samopomocowym. Uznaliśmy, że dyskusje o filozofii doskonale nadają się do realizacji aż czterech z tych pięciu celów. Wiemy, że nasi poprzednicy nie raz w ciągu blisko 200-letniej historii Konwentu rozprawiali o klasycznej filozofii i filozofach. Nawiązaliśmy więc do kolejnej konwentowej tradycji.
Debiut cyklu w XXI wieku okazał się nadzwyczaj udany. Frekwencja dopisała w stopniu, który mile nas zaskoczył. Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele wszystkich stanów konwentowych, od fuksów po filistrów. Tego wieczora podejmowaliśmy także gości spoza Konwentu — jedną damę i dwóch dżentelmenów nie zrzeszonych w korporacji oraz gościa specjalnego: członka niemieckiej korporacji Landsmannschaft Teutonia Würzburg.
Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym filozofii greckiej przed Platonem oraz spuściźny po Platonie — dwóch filistrów przeczytało z podziałem na role dialog otwierający VII Księgę “Państwa” i zawierający opis jaskini. Po krótkiej przerwie na refleksję i namysł odbyła się żywiołowa dyskusja, w której doszukiwaliśmy się znaczenia platońskiej jaskini oraz próbowaliśmy odnieść ją do współczesności. Moderator i jego pomocnicy pilnowali, abyśmy nie odeszli od tekstu Platona i jego poglądów filozoficznych (co nie było łatwe w żywiole dyskusji). Rozmowa o Platonie tak bardzo nas pochłonęła, że nie spostrzegliśmy upływającego czasu. Wszyscy czekamy na kolejne spotkanie z serii. Być może odbędzie się już w bibliotece Konwentu na nowej kwaterze, którą właśnie remontujemy. Już widzimy oczami wyobraźni te nocne dyskusje o kolejnym filozoficznym problemie, wśród książek, przy lampce wina i smakołykach . Wiele wskazuje na to, że tym razem kolej na Arystotelesa. Zapraszamy do śledzenia profilu Drzwi Percepcji gdzie będziemy informować o kolejnych terminach spotkań otwartych.