W jak zawsze gościnnym mieszkaniu filistrostwa Lorenców miało miejsce tradycyjne “Jajeczko”. W licznym gronie Filistrowych i Filistrów Konwentu oraz niezawodnych naszych Braci kartelowych – Arkonów i Weletów, przy suto zastawionym przekąskami stole (wszystkie potrawy postne – pycha – zasługa Filistrowej Ewy) i obficie serwowanych trunkach (te rozliczne, wszystkie cudowne – już słynne nalewki – Filister Jerzy), a zwłaszcza w niepowtarzalnej “Konwentowo – Kartelowej” atmosferze – zasługa obojga Gospodarzy – czas nam upłynął chyba jednak zbyt szybko. Nieobecni niech żałują.