Dzień Sybiraka w 83. Rocznicę radzieckiej agresji na Polskę – 17 września 2022 r.

Dnia 17 września 2022 r., przy pomniku Golgota Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, odbyły się uroczyste obchody rocznicowe, poświęcone upamiętnieniu losów tysięcy Polaków wywiezionych w bezkres syberyjskich ziem. ZSRR, wbrew międzynarodowemu prawu, dokonało w głąb swych terytoriów masowych deportacji:

Nowy fuks w coetusie!

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj odbył się na kwaterze coetus solenny, w czasie którego w poczet fuksów Konwentu Polonia przyjęto nowego fuksa minora. Dawid jest studentem filologii rosyjskiej. Spotkanie odbyło się oczywiście (niestety) w reżimie covidowym, więc na kwaterę mogło

Spotkanie literackie: “Jordan” Edwarda Żeligowskiego

Kontynuując piękną tradycję konwentowych spotkań literackich pierwszy raz przyszło nam spotkać się w formule on-line. Przedmiotem dyskusji było dzieło pod tytułem „Jordan”, autorstwa Edwarda Żeligowskiego. Twórca omawianego dramatu, a jednocześnie filister Konwentu Polonia podjął w swoim utworze próbę postawienia diagnozy,

Coetus: konwent czyli kwatera – historia, uzusy, współczesność cz. 1

Na zaproszenie oldermana Konwentu, w wirtualnym coetusie wziął udział fil. Marcin M. Wiszowaty (kiedyś także olderman), który opowiedział fuksom o konwencie przez małe “k”, który potocznie nazywamy “kwaterą”. Tematem pogadanki okraszonej licznymi starymi zdjęciami była siedziba Konwentu w Wilnie, przy