W dniach 18-20 maja br. 4-osobowa delegacja Konwentu Polonia reprezentowała Polskę podczas 50. Komerszu Narodów Bałtyckich. Przeszło 300 członków żeńskich i męskich korporacji akademickich z Estonii, Łotwy, Niemiec i Polski zjechało się do Tartu (dawniej: Dorpat) w Estonii, aby uczcić jubileusz zjazdów korporacji bałtyckich założonych w Dorpacie i Rydze lub kultywujących ich tradycje. Pierwszy “Komersz Narodów Bałtyckich” odbył się w 1964 r. w Heidelbergu. Pierwszy po upadku ZSRS – w 1994 r. w Estonii. Obchody objęły tradycyjnie: bal korporacyjny, uroczystą akademię w auli Uniwersytetu Dorpackiego, nabożeństwo ekumeniczne w zborze ewangelickim, przemarsz pocztów sztandarowych ulicami Dorpatu, wspólne zdjęcie i wieczerzę komerszową. Konwent wystawił poczet sztandarowy podczas nabożeństwa oraz parady. Podczas akademii filister Marcin Wiszowaty zabrał głos w imieniu Polski. Na sali był obecny m.in. Ambasador RP JE Grzegorz M. Poznański. Pan Ambasador spotkał się z polonusami zaraz po akademii. Serdeczny stosunek Pana Ambasadora do korporacji pozwala nam wierzyć w przyszłą owocną współpracę. Korporacja ma silne wsparcie również w osobie radcy ambasady RP w Tallinie, p. Tomasza Kobzdeja, filistra estońskiej korp! Rotalia. Pomimo zmęczenia wynikającego z konieczności pokonania samochodem ponad 1000 km, bardzo napiętego programu obchodów oraz niespotykanego w Estonii upału (ponad 27 st. C) staraliśmy się wywiązać z naszej roli jak najlepiej. Z żalem opuszczaliśmy Tartu w niedzielne popołudnie żegnani przez estońskich i łotewskich przyjaciół. Dziękujemy i gratulujemy organizatorom: korp! Vironia i korp! Indla. Za rok spotykamy się w Rydze, a już za dwa lata, 52. Komersz, po raz pierwszy w historii odbędzie się w Trójmieście.