Po raz kolejny w tym roku delegacja Konwentu Polonia odwiedziła Tartu. Tym razem powodem był Komersz Narodów Bałtyckich, święto korporacji polskich, estońskich, łotewskich i niemieckich, które zostały założone głównie w Dorpacie i Rydze.

Obchody rozpoczęły się w piątek uroczystym balem, po zakończeniu którego zabawa przeniosła się na kwaterę korp! Rotalii.

Sobota była dniem głównych obchodów komerszowych. Rano odbyła się msza celebrowana przez filistrów-pastorów. Po jej zakończeniu z pod kościoła uroczysty przemarsz wyruszył w kierunku rynku starego miasta. Po drodze pod pomnikiem niepodległości został złożony wieniec i wygłoszona mowa upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Estonię i podobieństwa łączące historie naszych narodów w tym względzie.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia odbyła się oficjalna akademia, na której głos zabierali organizatorzy i przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w komerszu – w imieniu Polski Filister Konwentu Polonia.  Następnie, po krótkiej przerwie, w czasie której odbyło się spotkanie prezydiów korporacji bałtyckich zwane konwentem seniorów, wszyscy korporanci udali się na właściwą część komerszu, a korporantki na swoją uroczystość, czyli sororities evening.

Po zakończeniu obu wydarzeń, znowu już w mieszanym gronie do białego rana bawiliśmy się na kwaterze korp! Sakala.

Następny dzień był już niestety dniem pożegnań. Ostatnie rozmowy podczas śniadania burszowskiego, po którym trzeba było wracać do domu.

Dziękujemy za znakomitą zabawę wszystkim uczestnikom komerszu i szczególnie organizatorom – drogim Braciom z korp! Fraternitas Estica, dzięki którym po raz kolejny mogliśmy się spotkać ze starymi przyjaciółmi jaki i poznać nowych w gronie korporantów bałtyckich.