Delegacja Konwentu Polonia z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 78. Rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem władz państwowych i samorządowych.

O godzinie 4:45 delegacja Konwentu uczciła pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte z 1939 roku. Oddała należną cześć walczącym i poległym w trakcie trwania II wojny światowej, w tym również filistrom i comilitonom naszej korporacji. Cześć ich pamięci!