Dziś 79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Jej obchody, jak co roku odbyły się na Westerplatte. Był tam obecny również poczet sztandarowy Konwentu Polonia, który uczestniczył w tych uroczystościach.

01.09.1939 r. przyniósł wszystkim Polakom wiele cierpienia i bólu. Wydarzenia, które się wtedy rozpoczęły pociągnęły za sobą ofiarę w postaci milionów istnień ludzkich. Wśród poległych byli żołnierze, bohatersko usiłujący stawić opór najeźdźcom, lecz także wielu zwykłych ludzi (w tym kobiet i dzieci), którzy zginęli w pożarze, trawiącym ich ukochany kraj. My zaś – ludzie żyjący tu i teraz nie możemy zapomnieć o tamtych herosach przeszłości. Pamięć jest naszym moralnym obowiązkiem. Musimy ją pielęgnować oraz robić wszystko, żeby historia się nie powtórzyła.

Należy również pamiętać, że wśród poległych w wojennej zawierusze byli także członkowie KONWENTU POLONIA, którzy niejednokrotnie dali w tych ciężkich czasach dowód swego męstwa i miłości do Ojczyzny. To nakłada na nas – ich następców jeszcze większą odpowiedzialność i powinność pielęgnowania wspomnień oraz dbania o wspólne dobro, którym jest POLSKA.