Album Polonorum

Album polonorum

# 440

Benedykt Dybowski

1833 1930 Coetus: I sem. 1853 r.

s. Jana, brat Władysława (559), przyczynił się do rozbicia „Ogółu” i powstania „Szczegółu”. Zesłany za powst. 1863 r., wybitny badacz Syberii, prof. Uniw. Lwowskiego, czł. PAU, dr h.c. USB. Autor wspomnień

Fotografie