Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 58 - II sem. 1856 r.

  # 525

  Gustaw Selig

  1835 - ?

  z Warszawy, lekarz w Wrocławiu

  Więcej »
  # 526

  Ignacy Beroud

  1837 - 1878

  s. Fryderyka, lekarz miejski w Sarańsku (gub. penzeńska) ...

  Więcej »
  # 527

  Ludwik Smogorzewski

  1837 - 1909

  uczestnik powst. 1863 r., nauczyciel gimn. (Kalisz)

  Więcej »
  # 528

  Władysław Jacynicz

  1835 -?

  lekarz w Mińsku Lit.

  Więcej »
  # 529

  Edward Jakub Dauksza

  1836 -1890

  s. Kazimierza, zesłany za powst. 1863 r. Działacz i poeta litewski ...

  Więcej »
  # 530

  Henryk Jawłowski

  1837 - ?

  z Kowieńszczyzny, studiował fizykę

  Więcej »
  # 531

  Ludomir Landsberg

  1840 - ?

  urzędnik bankowy w Wilnie

  Więcej »
  # 532

  Ludwik Waibel

  1838 -1863

  lekarz w Mińsku

  Więcej »
  # 533

  Adolf Oppman

  1836 -1909

  s. Jana - Franciszka, pastor e.a. w Łowiczu, (stryj Artura O. - poety) ...

  Więcej »

  Semestr 59 - I sem. 1857 r.

  # 534

  Franciszek Ungern-Sternberg

  1838-1912

  s. Konstantego. brat Stanisława (578), Gospodarz „Ogółu”, lekarz, botanik, emigrant (Garibaldczyk) ...

  Więcej »
  # 535

  Wiktor hr. Komorowski

  1835 - 1871

  s. Antoniego, brat Antoniego (448) i Piotra (542), ziemianin gub. kowieńskiej, sędzia ...

  Więcej »
  # 536

  Kornel Kuncewicz

  1833 - 1864

  z gub. mińskiej, lekarz, zmarł wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 537

  Edward Pawłowicz

  1837 - 1894

  s. Józefa , nauczyciel, założyciel i dyrektor Prywatnej Szkoły Realnej w Kaliszu ...

  Więcej »
  # 538

  Stanisław Siwicki

  1836 - ?

  z gub. kowieńskiej, lekarz w Wilnie

  Więcej »
  # 539

  Felicjan Michniewicz

  1836 - 1892

  s. Jana, lekarz w Kieleckiem

  Więcej »
  # 540

  Jan Pfeffer

  1836 - ?

  s. Henryka, z gub. kowieńskiej, lekarz w Kownie, Drui i Dziśnie ...

  Więcej »
  # 541

  Tomasz Wojtkiewicz

  1835 - przed 1913

  s. Franciszka, lekarz w pow. poniewieskim

  Więcej »
  # 542

  Piotr hr. Komorowski

  1838 - 1905

  s. Antoniego, brat Antoniego (448) i Wiktora (535), ziemianin w gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 543

  Teofil Rondthaler

  1839 - 1901

  s. Augusta, brat Adolfa (433) i Bertolda (599) lekarz w Piotrkowie ...

  Więcej »
  # 544

  Edmund Sachs

  1837 - 1912

  lekarz w Lublinie, społecznik

  Więcej »
  # 545

  Władysław Mandzelowski

  1837 - 1901

  s. Jana (27), pastor e.r. w Izabelinie

  Więcej »
  # 546

  Leonidas Baranowski

  1834 - 1863

  - poległ pod Polimszą 19 V 1863 r.

  Więcej »
  # 547

  Feliks Stawiski

  1836 - 1888

  s. Andrzeja, ziemianin, majątek Rembieszów w powiecie szadkowskim ...

  Więcej »
  # 548

  Teodor Pietkiewicz

  1837 - po 1879

  s. Aleksandra, ze Żmudzi, brat Apolinarego (349), lekarz w Taurogach ...

  Więcej »
  # 549

  Juliusz Lohrer

  1832 - 1912

  s. Mateusza, lekarz w Łodzi, uczestnik powst 1863 r.

  Więcej »
  # 550

  Tomasz hr. Stadnicki

  1838 - 1912

  s. Juliusza, poseł do Rady Państwa w Wiedniu

  Więcej »
  # 551

  Alfred Strawiński

  1834 - ?

  ziemianin w gub. warszawskiej

  Więcej »
  # 552

  Jan Patzer

  1835 - ?

  studiował fizykę, mieszkał we Wrocławiu

  Więcej »
  # 553

  Stanisław Orzeszko

  1835 - 1864

  za powst. 1863 r. zesłany, zmarł na wygnaniu

  Więcej »
  # 554

  Włodzimierz Landsberg

  1837 - ?

  urzędnik kolejowy w Petersburgu

  Więcej »
  # 555

  Marcin Ehrlich

  1835 - 1899

  s. Marcina, lekarz i działacz społeczny w Płocku. Napisał: Życie i miłość (Płock 1895) ...

  Więcej »
  # 556

  Aleksander Kaleński

  1837 - ?

  s. Narcyza, z gub. kijowskiej, studiował astronomię

  Więcej »
  # 557

  Józef Pietkiewicz

  1831 - ?

  z gub. kowieńskiej, mieszkał w Dorpacie

  Więcej »

  Semestr 60 - II sem. 1857 r.

  # 558

  Michał Reiner

  1838 - ?

  z Lublina, studiował fizykę, mieszkał w Warszawie

  Więcej »
  # 559

  Władysław Dybowski

  1839 - 1910

  s. Jana, brat Benedykta (440), zoolog, paleozoolog, florysta; doc. pryw. Uniw. w Dorpacie ...

  Więcej »
  # 560

  Paweł Zalewski

  1835 – 1911

  z gub. grodzieńskiej, lekarz w Brześciu Lit.

  Więcej »
  # 561

  Konrad Iwański

  1835 - 1892

  s. Jana, brat Władysława (593), od 1870 r. współpracownik Album Academicum Uniw. w Dorpacie ...

  Więcej »
  # 562

  Leonard Staniewicz

  1833 - 1867

  za powst. 1863 r. zesłany. Zmarł na wygnaniu w gub. kostromskiej ...

  Więcej »
  # 563

  Edward Mikulicz-Radecki

  1838 - po 1902

  s. Stanisława, brat Leona (620), ziemianin w gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 564

  Fryderyk Hoffman

  1836 - ?

  z Warszawy, studiował chemię w latach 1857-59

  Więcej »
  # 565

  Tadeusz Stacewicz

  1838 - ?

  z gub. kowieńskiej, studiował prawo w latach 1858-59

  Więcej »
  # 566

  Henryk Zander

  1838 - 1911

  s. Karola, pastor e.a. w Kielcach

  Więcej »
  # 567

  Jan Kamieński

  1835 - ?

  s. Atanazego, lekarz w Moskwie

  Więcej »
  # 568

  Ignacy Gierłowicz

  1835 - przed 1899

  s. Hilarego, brat Władysława (570), lekarz w Pińsku

  Więcej »
  # 569

  Władysław Dauksza

  1838 - przed 1889

  urzędnik, uczestnik powst. 1863 r., na emigracji (Francja) ...

  Więcej »
  # 570

  Władysław Gierłowicz

  1837 - po 1887

  s. Hilarego, brat Ignacego (568) lekarz w Słucku

  Więcej »

  Semestr 61 - I sem. 1858 r.

  # 571

  Konstanty Zalewski

  1838 - ?

  lekarz w gub. grodzieńskiej

  Więcej »
  # 572

  Krzysztof Trzeciak

  1838 - ?

  ciężko ranny w powst. 1863 r., zesłany do gub. irkuckiej ...

  Więcej »
  # 573

  Władysław Kołysza

  1835 - 1861

  nauczyciel gimn. w Słucku

  Więcej »
  # 574

  Józef Meirowski

  1834 - ?

  z gub. kowieńskiej, lekarz

  Więcej »

  Semestr 62 - II sem. 1858 r.

  # 575

  Julian Zajączkowski

  1841 -1878

  s. Hilarego, lekarz, zmarł na tyfus w czasie wojny rosyjsko - tureckiej w Bułgarii ...

  Więcej »
  # 576

  Edward Jełowicki

  1838 - ?

  s. Edwarda, ziemianin w gub. wołyńskiej

  Więcej »
  # 577

  Bolesław Sawrymowicz

  1836 - 1905

  s. Justyna, jeden z wybitniejszych budowniczych kolei transsyberyjskiej, zmarł w Irkucku ...

  Więcej »

  s. Konstantego, brat Franciszka (534), ziemianin z gub. mohylewskiej ...

  Więcej »
  # 579

  Bolesław Limanowski

  1835-1935

  s. Wincentego. Gospodarz „Ogółu”. Działacz spiskowy przed 1863 r. - zesłany. Działacz socjalistyczny, publicysta, historyk, socjolog. Senator RP - nestor socjalizmu polskiego. ...

  Więcej »
  # 580

  Adolf Sachs

  1839 - 1896

  s. Samuela, pastor e.a w Wierzbołowie

  Więcej »
  # 581

  Marian Sulżyński

  1836 - po 1907

  s. Tadeusza, lekarz, właściciel sanatorium Gelendżyk k. Rostowa ...

  Więcej »
  # 582

  Walerian Teich

  1834 - 1874

  delegat Konwentu w 1861 r do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), uczestnik nabożeństwa patriotycznego 8 V 1861 r,. w Wilnie. Lekarz (w Siedlcach) ...

  Więcej »
  # 583

  Zygmunt Sachs

  1833 - ?

  z gub. kowieńskiej, studiował medycynę, studiów nie skończył ...

  Więcej »

  Semestr 63 - I sem. 1859 r.

  # 584

  Józef Kochanowski

  1836 - ?

  studiował medycynę, studiów nie skończył, mieszkał w Wilnie ...

  Więcej »
  # 585

  Marian Kurnatowski

  1839 - po 1874

  po powst. 1863 r. na emigracji do 1874 r. Ziemianin w pow. telszewskim gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 586

  Kamil Włodek

  1839 – 1887

  s. Feliksa, ziemianin gub. grodzieńskiej, podejrzany za 1863 r., zwolniony za poręczeniem ...

  Więcej »
  # 587

  Bolesław Borejsza

  1840 - ?

  w 1861 r. delegat K! do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), aresztowany i zesłany ...

  Więcej »
  # 588

  Józef Bieliński

  1835 - 1864

  uczestnik powst. 1863 r., rozstrzelany 5 VI 1864 - Ostrów ...

  Więcej »
  # 589

  Juliusz Pastenaci

  1838 -1893

  s. Karola Wilhelma, pastor e.a. w Łomży i Mariampolu

  Więcej »
  # 590

  Adolf (Alfons?) Spleszyński

  1838 – 1898

  s. Józefa, urzędnik w Warszawie.

  Więcej »

  Semestr 64 - II sem. 1859 r.

  # 591

  Henryk Gawdzilewicz

  1840 - ?

  ziemianin gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 592

  Kazimierz Virion

  1840 - 1878

  s. Jana Tadeusza, brat Włodzimierza (398) i Stanisława (435) ziemianin z białostockiego ...

  Więcej »
  # 593

  Władysław Iwański

  1841 - 1910

  s. Jana, brat Konrada (561), uczestnik powst. 1863 r., ziemianin z gub. kijowskiej ...

  Więcej »

  Semestr 65 - I sem. 1860 r.

  # 594

  Wojciech Borkowski

  1843 - 1863

  w powst. 1863 r., oficer w partii B. Dłuskiego, poległ pod Popielanami (pow. szawelski) 22 VI ...

  Więcej »
  # 595

  Józef Ćwiklicz

  1837 - po 1913

  s. Jana, lekarz w Kijowie

  Więcej »
  # 596

  Ksawery Jakowicki

  1842 - 1877

  nauczyciel szkolny (m.in. w Częstochowie)

  Więcej »
  # 597

  Edward Żagiell

  1840 – po 1893?

  s. Anioła, ziemianin z gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 598

  Edward Heinrich

  1840 - 1922

  s. Teodora. Jedna z największych postaci w dziejach Konwentu, moralny przywódca kilku pokoleń Dorpatczyków, autor pamiętników ...

  Więcej »
  # 599

  Bertold Rondthaler

  1839 - 1900

  s. Augusta, brat Adolfa (433) i Teofila (543), pastor e.a., działacz społeczny w Łodzi ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.