Kolejny coetus pod wodzą oldermana com. M. M. Wiszowatego. Tym razem kartelowy, czyli poświęcony kartelowym siostrom Konwentu. Śpiewaliśmy hymny, pisaliśmy cyrkle, poznawaliśmy najważniejsze momenty w historii.