Coetus nadzwyczajny, czyli spotkanie fuksów i barwiarzy z oldermanem, odbył się w niedzielę o godzinie 19-stej. Mówiliśmy o postępowaniu honorowym w oparciu o przykłady “z życia codziennego”, tak aby każdy z nas wiedział, jak właściwie zareagować na obrazę, czy jak pełnić funkcję sekundanta. Zadane zostały do przestudiowania dwa kodeksy honorowe: Boziewicza i Malatyńskiego, do porównania. Oba znajdują się w bibliotece Konwentu, w wersji papierowej i elektronicznej, obok kilkunastu innych. Wrócimy do tematu w połowie stycznia, aby utrwalić i poszerzyć tematykę.