Stowarzyszenie Filistrów K!Polonia w Warszawie spotkało się tradycyjnie w posiadłości w Janinowie. W spotkaniu udział wzięła delegacja nowowybranego Prezydium czynnego Konwentu.